Sponsoring

GUIDELINE SPONSORING BELEID

Doel

Het doel van dit beleid is om richting te geven aan de sponsoring toezeggingen/ afzeggingen. De organisatie (wij) zijn verantwoordelijk voor het naleven van het sponsoringsbeleid.. De sponsoring aanvragen worden, gedelegeerd naar de brandmanagers voor verdere afhandeling (afgezegd of gehonoreerd).

Sponsorbeleid
 • Voldoet aan Responsible Marketing Code en de Brand promotors Policy.
 • Ten allen tijde ondersteund door een contract waarin alle rechten en plichten van partijen zijn opgenomen
 • Evenement/ sponsorships voldoet aan de Commercial standaarden van onze organisatie.
Sponsoring criteria alcoholische brands
 • 18 jr. + verantwoord alcoholbeleid.
 • Criteria sponsoring volgens type event benadering
  • Digitale (media) sponsoring
  • Media sponsoring
  • Event (massa) sponsoring
  • Lending (bar tenten & coolboxen etc.) sponsoring
Procedure beschrijving afhandeling sponsorverzoeken
 • Een schriftelijk / digitaal verzoek komt binnen per email: sponsorship@parbobier.com, inzage brand managers, management team leden
 • De aanvragen worden geregistreerd. De commerciële sponsorships worden gecategoriseerd in:
  1. Sport activiteiten
  2. Media sponsoringen
  3. Music Evenementen
 • Naar aanleiding van wat er gevraagd wordt zullen de commerciële verzoeken worden besproken met de Brandmanagers
 • De verzoeken worden door desbetreffende binnen drie (3) werkdagen behandeld.
 • Het resultaat wordt telefonisch, per email of indien nodig schriftelijk door de Brandmanagers teruggekoppeld naar desbetreffende organisatie.
Note:
 • Sponsoring aanvragen van gouvernementele organisaties of governement gerelateerde organisaties, worden vanwege onze “Business Conduct” niet gehonoreerd.
Samenvattend:
 • Sponsoring aanvraag brief of e-mail minimaal 3 weken voor het evenement indienen
 • Beoordeling sponsorship reactie op de aanvraag binnen 1 week na aanvraag.
 • Indien positief – wordt het proces van het sponsoringscontract opgestart.
 • Beoordeling vindt plaats op basis van de sponsorship criteria & tools.
 • Minimale afname van bier of producten uit ons assortiment is gewenst
 • Mandatory in de bijlage de Heineken Responsible Marketing Code & Brand promotors Policy
 • Content aanleveren voor het archiveren van het event
 • Ondersteuning kan worden gegeven in de vorm van financiële middelen (altijd in SRD via de bank overgemaakt op een bankrekening) of in assets (sponsoring in natura, tenten, koelboxen enz.).
 • Verzoeken die direct of indirect te maken hebben met minderjarigen worden niet in behandeling genomen Sponsor aanvragen moeten in lijn zijn met Responsible marketing code.
 • Het te sponsoren doel moet binnen ons budget passen.
Sponsoring form:
 • Indien positief – wordt het proces van het contract opgestart.
 • Analyse op basis van de sponsorship criteria & tools.
 • Aantal attendance is 500+ personen
 • Minimale afname van bier of producten uit ons assortiment
 • Mandatory in de bijlage de Heineken Responsible Marketing Code & Brand promotors Policy

Denk je dat jij in aanmerking komt voor sponsoring? Maak dan gebruik van ons contactformulier voor indienen van je aanvraag. Alleen als de aanvraag voldoet aan de bepalingen van ons  sponsoringsbeleid, wordt de aanvraag eventueel in behandeling genomen.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
Click or drag a file to this area to upload.